Sunway Resort Suites (Monthly Rental Promo)

Lokasi utama di Sunway Pyramid, sesuai untuk dihuni sebagai Pejabat / Residen

Sewa bulanan dari RM4000 sebulan (dengan kontrak satu tahun)
Kontrak jangka pendek diterima dengan harga yang boleh dirunding

.
Maklumat Lanjut Sila Hubungi +6 010 220 2633; info@flexistay.my

WhatsApp untuk melihat janji temu untuk pertanyaan lebih lanjut: https://wa.me/60102202633